Privacy Statement

Dit is het privacy statement van de besloten vennootschap Stell Sign-Projects B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (7101 NL) Winterswijk aan de Weurden 78. 

INLEIDING

In dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hierna wordt uitgelegd voor welke doelen wij uw persoonsgegevens opslaan en gebruiken. Daarnaast vindt u in dit statement ook uw rechten die voortvloeien uit de per 28 mei 2018 inwerking getreden privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, of als u gebruik wilt maken van uw in dit privacy statement/ de AVG genoemde rechten, dan kunt met ons contact opnemen via telefoonnummer: +31 (0) 315 215 550 of een e-mailbericht sturen naar info@stell.nl

Hebt u een klacht? Dan kunt hiermee uiteraard ook bij ons terecht. U kunt uw klacht bij ons indienen door ons te bellen op voornoemd telefoonnummer dan wel door ons een e-mailbericht te sturen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of wilt u liever uw klacht niet bij ons indienen, dan kunt u hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de Autoriteit Persoons-gegevens (gratis) bereiken op telefoonnummer 088 - 1805 250. Daarnaast kunt ook online u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:   

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier

Indien nodig zal deze privacyverklaring worden gewijzigd. Het is daarom van belang om deze verklaring periodiek te raadplegen.   

DOELEINDE EN GRONDSLAG

Op basis van de AVG mogen wij niet ‘zomaar’, dat wil zeggen zonder dat daar een legitieme grondslag voor bestaat, uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij ook zeker niet. Wij verwerken uw persoonsgegevens allereerst voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst die met u is gesloten. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor het opstellen van versturen van offertes. Wij baseren deze verwerking op (ondermeer) de grondslag gerechtvaardigd belang. Voorts verkrijgen en verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer u met ons contact opneemt via de digitale contactaanvraag van de website. Door hiervan gebruik te maken geeft u ons uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wil u dit liever niet? Bel of stuur ons dan een
e-mailbericht met het verzoek om de verkregen gegevens te verwijderen. 

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

In de regel verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Indien wij toch (in de toekomst) bijzondere persoonsgegevens verwerken, dan zal dat enkel gebeuren indien dat in overeenstemming is met de AVG en andere toepasselijke (privacy)wetgeving.

COOKIES & (ANALYSE)HULPMIDDELEN 

Stell Sign-Projects B.V. maakt gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Een cookie is een tekstbestand dat (bij een eerste bezoek aan de website) wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om al dan niet cookies te accepteren. Voorts geldt dat cookies een ‘houdbaarheidsdatum’ hebben. Dit betekent dat na verloop van tijd geen gegevens van uw websitebezoek meer worden geregistreerd. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van uw browser.

Voor onze website maken wij gebruik van de onderstaande cookies.

Technische/ functionele cookies

Technische en functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. De technische/ functionele cookies onthouden uw voorkeuren. Een voorbeeld van hiervan is het opslaan van reeds ingevulde accountgegevens. Bij een volgend bezoek aan onze website wordt u automatisch ingelogd.

Statistische/ analytische cookies
 
Op onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Stell Sign-Projects B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google.

IP-anonimisering

Stell Sign-Projects B.V. heeft op haar website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres, voorafgaand aan de verzending van uw IP-adres naar een server van Google In de Verenigde Staten, ingekort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en op de plaats van bestemming ingekort.  

Google Maps

Stell Sign-Projects B.V. gebruikt op haar website de cartografische service ‘Google Maps’. Indien u van deze functie gebruik wenst te maken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt doorgaans verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Stell Sign-Projects B.V. heeft op deze gegevensoverdracht geen invloed. Raadpleeg het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google Fonts
Stell Sign-Projects B.V. maakt op haar website gebruik van de interactieve font directory 'Google Fonts'. Indien u van deze functie gebruik wenst te maken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt in het algemeen overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Stell Sign-Projects B.V. heeft op deze gegevensoverdracht geen invloed. Raadpleeg het privacy beleid van Google voor meer informatie.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

VERSTREKKEN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Stell Sign-Projects B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden verstrekt indien dit rechtens is toegestaan dan wel pas na uitdrukkelijk verkregen toestemming van u. 


UW RECHTEN

Op basis van de AVG hebt u ondermeer de volgende rechten:

- Recht op inzage. U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens bij ons op te vragen die wij van u hebben verzameld. Dit doet u door ons een e-mailbericht te sturen of door telefonisch contact met ons op te nemen.

- Recht op rectificatie. Het kan voorkomen dat de gegevens die wij van u hebben verwerkt, niet (meer) kloppen. U hebt dan het recht om ons op te dragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd.

- Recht op dataportabiliteit. Het recht van dataportabiliteit, ook wel beter bekend als het recht op overdraagbaarheid, geeft u het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

- Recht op het wissen van persoonsgegevens. Indien u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan hebt u het recht op het laten wissen van deze gegevens.

Voor meer informatie over uw rechten en wanneer u deze kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

In het kader van de digitale contactaanvraag maken wij gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat zonder tussenkomst van een persoon uw persoonsgegevens worden verwerkt. Hiervoor hebt u ons uitdrukkelijk toestemming gegeven.  

BEVEILIGHEIDSMAATREGELEN

Stell Sign-Projects B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Stell Sign-Projects B.V. maakt in dit verband gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures. Alleen zij die daartoe (intern) bevoegdheid zijn, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Voor niet-gerechtigden is de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd.

Mocht u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen en/of behoefte hebben aan aanvullende informatie, neemt u dan contact met ons op. 

Stell Sign-Projects BV
Weurden 78
7101 NL WINTERSWIJK
Telefoonnummer: +31 (0) 315 215 550
E-mail: info@stell.nl