Afdruk

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de producten en diensten van 
Stell Sign-Projects BV. Hoewel Stell Sign-Projects BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stell Sign-Projects BV niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.

De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder ons voorafgaand deskundig advies.

Stell Sign-Projects BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Stell Sign-Projects BV sprake is van opzet of grove nalatigheid.

eze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Stell Sign-Projects BV en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website nadrukkelijk auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Stell Sign-Projects BV, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Stell Sign-Projects BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van sites van derden die gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Stell Sign-Projects BV.