Schema‘s voor veiligheids- en gezondheidssignalering

Een vast onderdeel van de veiligheids- en gezondheidssignalering is informatie die in de gebouwen wordt afgebeeld voor werknemers en bezoekers. Daarom is onze CAD-afdeling gespecialiseerd in preventieve brandveiligheid. Met inachtneming van alle relevante wetten, voorschriften, richtlijnen en normen creëren, leveren en installeren we de nodige schema‘s voor u.

Een professionele opname op locatie vormt de basis voor alle schema‘s. Bovendien zorgt een regelmatige inventarisatie voor de veiligheid van uw eigendom. Bij elke bouwkundige verandering of verandering op het gebied van brandbeveiliging moeten uw schema‘s worden aangepast. Bovendien moet volgens ISO 23601 “Veiligheidsaanduidingen – Tekens voor vluchten en ontruiming” – een regelmatige controle worden uitge-voerd om de vereiste actualiteit van de schema‘s te waarborgen.

Deze controle voeren we voor u uit. Het startpunt vormt hier de be-staande documentatie (indien beschikbaar). Als u geen plattegronden beschikbaar hebt, maakt ook de opstelling van nieuwe schema‘s inclu-sief opmeting (met een handlasermeter) deel uit van ons serviceaan-bod. Als onderdeel van de objectinspectie wordt een vergelijking van de gewenste en huidige staat van uw schema‘s uitgevoerd door een specialist. De opname van de huidige staat omvat o.a. de locatie van de nood- en redding uitrusting, de brandblusapparatuur, het verloop van de vlucht- en ontruimingsroutes en de markering in het gebouw. Na de definitieve invoer van alle benodigde informatie vindt de uiteindelijke afstemming plaats met de bevoegde autoriteiten (o.a. brandweer, gemeente, gebouwendienst). Na goedkeuring door de overheid worden de schema‘s afgerond en overgedragen in gedrukte of digitale vorm.

Selectie van de afdeling Schema´s voor veiligheids- en gezondheidssignalering

Productoverzicht

Food, Energie, Chemie, Industrie, Brandbeveiliging

Vlucht- en ontruimingsplannen

Energie, Chemie, Industrie

Montageschema´s

Food, Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Klapwissellijsten