Borden voor veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheidstekens zijn gestandaardiseerd in hun verklaring, hun grafische symbool en hun veiligheidskleur om internationale duidelijkheid te garanderen. Een wettelijk conforme veiligheids- en gezondheidssignalering omvat o.a. vlucht-, brandbeveiligings-, verbods-, gebods- en waarschuwingstekens.

De exacte vereisten voor uw werkomgeving zijn al in de ontwerpfase van de werkplek tijdens het opstellen van de vlucht- en ontruimingsplannen vastgelegd en zijn in het kader van de periodieke risicobeoordelingen nader gespecificeerd. Onze vlucht- en brandbeveiligingstekens zijn verkrijgbaar in een eenvoudige vorm of met een lang nalichtende achtergrond. Dit is niet het geval bij verbods-, gebods- en waarschu-wingstekens. Daarom worden ze standaard op een witte achtergrond geleverd.

Selectie van de afdeling Borden voor veiligheids- en gezondheidssignalering

Productoverzicht

Food, Energie, Chemie, Industrie, Brandbeveiliging

Reddingstekens

Food, Energie, Chemie, Industrie, Brandbeveiliging

Brandbeveiligings- tekens

Food, Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Verbodstekens

Food, Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Gebodstekens

Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Waarschuwingstekens

Food, Energie, Chemie, Industrie, Brandbeveiliging

Vloermarkeringen

Food, Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Haakse bevestigingshouder

Food, Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Wigvormige bevestingshouder

Food, Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Bevestigingsplaat