Procesidentificatie

Voor een goed begrip in energiecentrales en (petro-) chemische fabrieken is diepgaande kennis van procesonderdelen noodzakelijk. Een eenduidige signalering van installaties is tegenwoordig onmisbaar.

Een succesvol indentificatieproject voor een begrijpelijke en veilige werkomgeving hangt af van de juiste planning, de selectie van de markeringsproducten en de professionele montage van de borden op locatie – bij ons krijgt u alles in één compleet pakket. Het ontwerp geeft u en ons een overzicht van de situatie. Als de vereiste documen-ten zoals bordenlijsten of huidige PID's niet beschikbaar zijn, bereiden we ze graag voor. Hier letten we op de juiste selectie van producten en bevestigingsmogelijkheden. Daarna voeren we de signalering veilig en professioneel uit met onze eigen medewerkers, zonder tijdrovende ondersteuning van uw kant. Alle werkstappen voor uw installatie zijn na voltooiing (of in het geval van overeengekomen subdelen ook tussen-tijds) te vinden in de documentatie. Desgewenst zijn deze ook in digitale indeling beschikbaar.

Door ons gedifferentieerde assortiment ondersteunen wij begrijpelijk-heid en veiligheid bij u op locatie. In de vorm van KKS- (Kraftwerkskennzeichnungssystem, signaleringssysteem voor energiecentrales), AKZ- (Anlagenkennzeichnungssystem, signaleringssysteem voor installaties) of klantspecifieke codering geven onze borden essentiële informatie permanent, kort en bondig weer. Ze vergemakkelijken de communicatie en dienen als visuele ondersteuning voor u en uw medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Bovendien helpt een correcte signale-ring van installaties bedieningsfouten of ongevallen te voorkomen en verlaagt deze de bedrijfs-, onderhouds- en reparatiekosten gedurende de gehele bedrijfstijd.

Selectie van de afdeling Procesidentificatie

Productoverzicht

Energie, Chemie, Maritiem, Industrie

Vloermarkeringstape en antisliptape

Energie, Chemie, Maritiem, Industrie

Lockout oplossingen

Energie, Chemie, Industrie

Leidingmarkering

Energie, Chemie

Processchema

Energie, Chemie

P&ID

Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Drukbord R2D2

Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Codering met RFID

Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Codering met datamatrix/QR-Code

Energie, Chemie

GHS symbolen

Energie, Chemie

Symboolelementen

Energie, Chemie

Buitenelementen

Energie, Chemie, Industrie

Inschuiflijsten

Energie, Chemie, Industrie

Spanband

Energie, Chemie, Industrie

Spansloten

Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Dubbelzijdig kleefband

Energie, Chemie, Industrie

Voor coderingslabel

Energie, Chemie, Industrie

Bevestigingsklemmen

Energie, Chemie, Industrie

Bevestigingshouder

Energie, Chemie, Industrie

GHS-banden

Energie, Chemie, Industrie

Tekstband

Energie, Chemie, Industrie

Pijlbanden

Chemie, Energie, Industrie

Kleurbanden

Energie, Chemie, Industrie

Leidingmerker

Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Drukborden

Chemie, Energie, Industrie

Inschuifsysteem

Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Graveringen