Procestechniekschema's

Ons bedrijfsmodel omvat ook de documentatie van ons werk en uw installatie op het gebied van signalering van installaties. Desgewenst maken we met de interne CAD-afdeling uw procestechniekschema's aan de hand van de laatste revisie. Complete en actuele schema's geven u de zekerheid die u nodig hebt voor de werking van de installatie. Door middel van een volledige historische traceerbaarheid van wijzigingen in de installatie en het documenteren van de feitelijke situatie is er meer handelingsveiligheid bij storingen en noodsituaties.

Bestaande P&ID's worden door onze medewerkers in de installatie aangepast met de feitelijke staat (as-built-check). Zo kunnen ontbre-kende onderdelen worden aangevuld, kunnen onderdelen die zijn vervallen door bijvoorbeeld verbouwingswerkzaamheden worden verwijderd en kunnen ontbrekende gegevens voor uw database worden verzameld. De documentatie op uw locatie geeft dan de werkelijke staat van uw installatie weer. We kunnen de herziene P&ID's, kwantiteitsstructu-ren en teksten (in overleg met de opdrachtgever) voor uw signalering toekennen. Onze deskundige CAD-afdeling levert u vervolgens de schema's in bestandsindeling, inclusief de gewenste kenmerken en digitale informatie uit AutoCAD P&ID.

Ons aanbod bestaat uit de volgende diensten:

  • Inventarisatie op locatie (as-built-check) inclusief  behoeftebeoordeling
  • Opstelling van de schema's met inachtneming van de relevante normen en wetten
  • Bepaling van kwantiteitsstructuren en hoeveelheden voor de verschillende type borden
  • Opstellen van specificaties voor markering
  • Attribuuttoewijzing en codering van bedrijfsmiddelen volgens KKS/AKZ/AKS
  • Opstelling van tekst- en bordenlijsten inclusief codering van de mediumkleuren
  • Plotten/afdrukken van de plannen