Markering van tanks en vaten

Tanks en vaten die gevaarlijke stoffen bevatten, moeten worden gemarkeerd om identificatie van de inhoud mogelijk te maken. De informatie moet duidelijk zichtbaar, veilig en permanent worden aangebracht. Enerzijds dient dit voor het werk van uw verantwoordelijke medewerkers, anderzijds zorgen op afstand eenvoudig leesbare en snel te begrijpen markeringen voor het vergemakkelijken van het werk van brandweerkorpsen en hulpdiensten in noodsituaties.

De markering wordt door ons in verschillende uitvoeringen aangepast aan uw lokale situatie. Over het algemeen worden flexibele basismaterialen of films bedrukt met de gewenste informatie over de inhoud van het vat in combinatie met de noodzakelijke gevarenaanduidingen. De grootte van de markering kan  worden aangepast aan de omstan-digheden ter plaatse, de montagelocatie en de gewenste leesafstand. Het markeren van containers en tanks met GHS-symbolen is verplicht. Bovendien worden sommige tanks en vaten bijvoorbeeld volgenshun gevarenklasse voorzien van gevarendiamanten of van relevante gevaren- en stofnummers die de bijbehorende gevaren duidelijk illustreren. Bovendien kan informatie over de capaciteit, de heersende inwendige druk of nummering nuttig zijn. We kunnen zeker voldoen aan uw specifieke behoeften op het gebied van inhoud, productie en montage.

Selectie van de afdeling Markeringen tanks en vaten

Productoverzicht

Food, Energie, Chemie, Maritiem, Industrie, Brandbeveiliging

Drukborden