english stell     german stell     netherland stell
Stell: Borden en markeringen ter identificatie van bedrijfsonderdeleen en procesinstallaties in de Energiebranche
Stell: Borden en markeringen ter identificatie van bedrijfsonderdeleen en procesinstallaties in de Chemiebranche
Stell: Vlucht- en reddingssignalisaties in de Maritieme sector
Stell: Borden en markeringen in bedrijven en industrie; Vlucht- en reddingssignalisatie in de Industrie
Intelligente coderingen en toepassingen

InSTELLigent

  • R2D2
  • InspectionChanger

Test U onze InspectionChanger App

Nadat onze coderingen intelligent geworden zijn, zijn we op zoek geweest naar een mogelijkheid om de eindeloze mogelijkheden voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Onze R2D2 codering moet makkelijk en effectief als interface op de plek van het arbeidsproces worden opgenomen. Daarnaast zullen hoge kosten voor het aanschaffen van mobiele apparaten en toebehoren overbodig zijn.

Gemakkelijk en kostenbesparend
In juni 2016 is om deze reden gekozen voor SafetyChanger , als partner voor mobiele QHSE toepassingen. SafetyChanger biedt een app als gebruikersinterface voor de gewone mobiele telefoon, met een duidelijke focus op de gebruiker. Natuurlijk kan de technologie van deze apparaten ook voor een hogere standaard, zoals bijvoorbeeld het gebruik in ATEX zones, ontworpen worden. Het gebruik blijft eenvoudig. De communicatie wordt hoofdzakelijk met de stem of met visuele media (video/foto) ondersteund. De besturing is eenvoudig omdat deze in de vorm van controlelijsten is ingebouwd. Processen worden automatisch geactiveerd door de RFID-chip in onze codering. De InspectionChanger app is hiermee de oplossing met lage aanschafkosten en optimale gebruiksvriendelijkheid.
Met deze app willen wij u de gelegenheid bieden onderhoud, inspecties of audits van een proces, overzichtelijk en in real time in te schatten. Alles gebaseerd op eenvoudige stappen, welke in het arbeidsproces gecontroleerd moeten worden. De medewerkers, de InspectionChanger en de codering vormen een gesloten cirkel voor beslissingen, communicatie en processtappen welke van te voren door u bepaald zijn. Wij zijn ervan overtuigd, dat hoe simpeler uw processen in de digitale omgeving weergegeven worden, hoe makkelijker het gebruik voor uw medewerkers is. Gevolg is een grotere acceptatie waardoor de gewenste veiligheidsmaatregelen met succes uitgevoerd worden. Hoe dit eruit ziet laten wij u zien aan de hand van onderstaande mobiele telefoon:
  • Ontwerp uw eigen formulieren.
  • Uitvoeren van inspecties op uw Smartphone, Tablet of PC.
  • Altijd beschikbaar. Online en offline.
  • Toevoegen van foto's, video's en documenten.
  • Inzicht in uw inspecties in real-time.
  • Geautomatiseerde rapporten over acties en geïntegreerd beheerder van de actie.
  • RFID en NFC ondersteuning
  • Evaluatie van inspecties met verschillende rapporten
Met uw eerste inspectie begint u door te klikken op de rode + knop.
Safety starts with Stell
Safety starts with Stell
Safety starts with Stell