Vlucht- en ontruimingsplannen

Vlucht- en ontruimingsplannen dienen voor snelle oriëntatie binnen een object om bij gevaar de snelste en veiligste uitweg te vinden. Deze plannen completeren de vereiste veiligheids- en gezondheidssignalering en verhogen de veiligheid van mensen in het gebouw. Op basis van onze opnamen op locatie stellen we de plannen op die een eenvoudige en begrijpelijke weergave zijn van de vluchtroutes, zelfhulpvoorzieningen voor brandbevei-liging (bijv. brandblussers, muurhydranten, drukdetectoren) en EHBO-voorzieningen (bijv. EHBO-koffers, brancards). Bovendien bevatten ze de gedragsregels volgens de brandbeveiligingsvoorschriften deel A, dus het gedrag in geval van brand en ongevallen.