Tankmarkering gevaarlijke stoffen

Tankborden kunnen op vele locaties efficiënt, veilig en vakkundig worden aangebracht.  Dit kan tijdens onderhoud of direct op locatie in de energiecentrale, chemische installatie en raffinaderij. De markering wordt door ons in verschillende uitvoeringen aangepast aan uw lokale situatie. Over het algemeen worden flexibele basisma-terialen of films bedrukt met de gewenste informatie over de inhoud van het vat in combinatie met de noodzakelijke gevarenaanduidingen. De grootte van de markering kan  worden aangepast aan de omstan-digheden ter plaatse, de montagelocatie en de gewenste leesafstand.

 
We kunnen zeker voldoen aan uw specifieke behoeften op het gebied van inhoud, productie en Montage.
 

Ga terug