english stell     german stell     netherland stell
 • Stell: Clear comprehension. Clear Messages energize you Business. Clear comprehension. By Stell
  Clear Messages energize you Business.
 • Safety starts with Stell. Safe on Board Safety starts with Stell.
  Safe on Board
 • Stell: Clear comprehension. Comprehend with Stell! Clear comprehension. By Stell
  Comprehend with Stell!
 • Safety starts with Stell. Get out of here! Safety starts with Stell.
  Get out of here!
Stell: Borden en markeringen ter identificatie van bedrijfsonderdeleen en procesinstallaties in de Energiebranche
Stell: Borden en markeringen ter identificatie van bedrijfsonderdeleen en procesinstallaties in de Chemiebranche
Stell: Vlucht- en reddingssignalisaties in de Maritieme sector
Stell: Borden en markeringen in bedrijven en industrie; Vlucht- en reddingssignalisatie in de Industrie

Allround 1: Planning en ontwerp

STELL-Allround Methode - Planning en ontwerp U gaat volledig op in uw werk. Daarbij is het voor u, uw medewerkers en bezoekers belangrijk dat de werkomgeving voorzien is van duidelijke en begrijpelijke codes en markeringen. Op deze wijze zijn de middelen waarmee u werkt en de omgeving waarin u werkt inzichtelijk. Er kan duidelijk en effectief gecommuniceerd worden over de installaties, het onderhoud en de bediening ervan. In noodsituaties is duidelijk wat een ieder moet doen en hoe men kan vluchten.

We beginnen met een rondgang (audit) door uw bedrijf, waarbij we nauwgezet de stand van zaken inventariseren wat betreft identificatie en markering van processen, productiemiddelen en gebouwen.

In openbaar toegankelijke gebouwen is het verplicht om te zorgen voor duidelijke en herkenbare veiligheidssignalisatie zoals het aangeven van vluchtroutes. Ook binnen uw bedrijf zorgt een duidelijke signalisatie voor de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers. Denk hierbij aan borden die aangeven waar de verzamelplaats is, waar men brandblus- of EHBO-middelen kunt vinden en uiteraard het aangeven van de vluchtwegen.

Bij calamiteiten zijn deze signalisaties (markeringen, coderingen, borden, etc.) de hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor een goede afloop. Onze audit ter plaatse geeft direct inzicht in de huidige staat van uw signalisaties.

Hierna verwerken wij dit tot een gedetailleerd advies waarin wij uitgebreid ingaan op de codering van uw installaties en machines. Ook kunnen wij de eventuele noodzaak tot het plaatsen van veiligheids- en gezondheidssignalisatie mee. Hierbij worden aanpassingen van evacuatieplannen- en plattegronden en de signalisatie van bijbehorende vluchtroutes ook mee genomen.

Onze Allround-methode behelst het ontwerp, plannen, produceren en implementeren van een complete en verantwoorde markering, codering en bebording van uw bedrijf. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met de huidige wetgeving en met aanverwante zaken als architectonische bijzonderheden en milieufactoren.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek over de mogelijkheden in uw bedrijf. We komen graag naar u toe. Vul het contactformulier in, of bel ons op telefoon 0315 - 65 24 07